Віртуальна виставка «Орлиний злет Шевченківського духу»

(до 200-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка)

                                                «Покоління поколінню

                                                  Ой тобі розкаже,

                                                  І твоя, Кобзарю, слава

                                                  Не вмре, не поляже!»

                                                  О.Афанасьєв-Чужбинський.

 

Жоден поет світу  не зрівняється зТ.Г.Шевченком у величні своєї жертовної любові до свого народу.

 

РОЗДІЛ 1. «Послання у вічність»

                                     Свій переліч- убогу орю ниву!

                                     Та сію слово.Добрі жнива

                                     Колись- то  будуть.

                                                 Тарас Шевченко.

 

   

Шевченко Т.Г.

Повне зібрання творів:  У  12 т./ Редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та  ін.  – К.: Наук. думка, 2001.               

Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить  усю відому сьогодні його літературну та образотворчу  спадщину.До видання  входять також творчі заготовки та  підготовлені  матеріали до нездійснених  літературних і мистецьких  творів Шевченка; плани, етюди ескізи, начерки  тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Тарас.

Усі  твори в  одному  томі.  – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 824 с.

В  перше  в  історії  української  літератури  в  одному томі  вміщено  всю   літературну  спадщину великого  українського  поета Тараса Шевченка, автора  творів, які принесли  митцеві  неперебутню любов українського народу та  обезсмертили його  ім'я.

 

 

 

 

 

 

   

  Шевченко Т.Г.

  Кобзар. – К.: Наук.  думка, 1997. – 368 с.

 Збірка поетичних творів великого  українського поета (1814 – 1861) містить  вірші,поеми,  балади.

 

 

 

 

 

 

 

   Шевченко Тарас.

 "Я так  її , я  так  любив … ": Вибрані  вірші  та  поеми /Упоряд. І прим. М.М.Павлюк; вст. ст. М.Г. Жулинський. – К. : Либідь ,2004. – 704 с.; іл.

У книзі  містяться    вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка написані  в різні періуди його  життя. Твори подаються  в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга      ілюстрована  художніми   творами, які  дають уявлення  про нього  як  про художника.

 

 

 

 

 

 

  Шевченко Т.Г.

 Вибрані  поезіі. – К.: Дніпро, 1981. – 245 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2  "Доля  схожа на  легенду"

 

                                                     По  тім  боці – моя  доля,

                                                     По  сім боці – горе.

                                                                        Тарас Шевченко.

 

 

Зайцев П.І.

Життя Тараса Шевченка  / Вид. підгот., іл. упоряд.  та прокоментував  Ю. Іванченко ; Передм.В.Шевчука. К.: Мистецтво, 1994.  –352с.: іл.

Це  перевидання  книги, що побачила  світ 1955р. накладом НТШ та Бібліотеки Українознавства  в Парижі ,Нью-Йорку , Мюнхені.П.І.Зайцев ( 1886-1965) – один з  найвидатніших    шевченкознавців  підносить значення Шевченка  як національного пророка.Видання доповнене    значною  кількістю  кольорових  та чорно-білих  ілюстрацій-архівних матеріалів,    фото, репродукцій художніх  творів, як самого  Шевченка, так  і  його сучасників.

 

 

 

 

 

   

Дзюба І.

Тарас Шевченко. – К.: Видавничий  дім "Альтернатива", 2005. 704 с.; іл..

Пропонована  книга є  спробою  поєднати  докладну  розповідь  про життевий  шлях Тараса  Шевченка з текстологічним аналізом його   поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

 

 

 

 

   

 Мельниченко В.

Тарас Шевченко в Москві В.Ю.Мельниченко. – К.: Либідь, 2009.  –740 с.:іл..

У книзі розкрити малодосліджену сторінку Шевченківськоі біографії-поетове перебування в Москві у 1844 1845 1858 і 1859 роках.Автор змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях,подає портрети «освічених москвичів» знайомих Шевченка та життєпис його друзів Осипа Бодянського та Михайла Щепкіна. Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і живописними творами,архівними фотографіями,багато з яких публікуються вперше.  

   

 

 

 

 

     

 Ковтун Ю.І.

Тарасові музи. – К.: Україна, 2003.  –207с.: іл..  

У науково-популярній книзі  розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета  й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку:листи Т.Г.Шевченка до коханих жінок.

 

 

 

 

 

 

 

Єфремов С.О.

Шевченкознавчі студії/С.О.Єфремов; Передмова Е.С.Соловей;  упоряд. О.В.Меленчук.  – К.: Україна, 2008. – 368 с. , портр.

До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова(1876-1939) як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації що стосуються життя і творчості Кобзаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останнім шляхом Кобзаря/авт.кол.: Грабович Г., Дзюба І.М., Жулинський М.Г. та інші.

Хронологію і дух походу-реквієму присвяченого 130-річчю  перепоховання  Тараса Шевченка, відтворює літопис  « Останнім  шляхом  Кобзаря» .

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченкова  криниця: Збірник  афоризмів  із  творів Тараса Шевченка.Вступ. слово Л.І.Андрієвського;Упоряд.В.Дорошенко,Т.В.Майданович. – К.: Криниця, 2003. – 288с. :порт.

«Шевченкова Криниця» - це збірник найвідоміших, особливо яскравих  і змістовних висловів (афоризмів) і ширших  уривків із поетичних  творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних  творів, листів, щоденника тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я дуже  щиро  Вас люблю…»: Шевченко  у розповідях  сучасників /Упоряд., передм., прим. О.В.Ковалевського.  –Х.:  Прапор, 2004.  – 352 с.

 Основою збірника стала повість княжни В.М.Репіної (1808-1891) про Т.Г. Шевченка, з  яким  вона  познайомилася  в своєму родовому маєтку 1843 року  в  Яготині     на Полтавщині. Почуття , яке спалахнуло у неї до поета, розкрило  її  літературний  дар. Повість « Безмовна любов»  стала першим твором про Шевченка, а  княжна  Репіна була першою, хто назвав тоді ще тридцятилітнього  поета  генієм. Доповнює  збірник  цілий  масив  спогадів сучасників Шевченка про нього , серед яких відомі  імена П.Куліш,М.Костомаров,Тургенєв, М.Лєсков, та багато інших.

             

 

 

 

  РОЗДІЛ 3 «УКРАЇНСЬКИЙ  РЕМБРАНТ»

               Мені здається, що жоден геніальний опис людей і краю не в силі так оживити  минуле, як декілька ліній, проведених олівцем.

 

 

 Антонович Д.В.

Шевченко- маляр /Вст. слово  С.А. Гальченка; післям. Т.І.Андрущенко.  – К.:Україна, 2004. – 272 с.

Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т.Г.Шевченка. У кни зі детально аналізується малярська  творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна,сильніша за все любов  художника до України.

 

 

 

 

 

 

 

Яйюк В.М.

Віч-на –віч із Шевченком: Іконографія 1836-1861 років.  – К.:Балтія Друк, 2004.  –112с.: іл..

Пропонований читачеві альбом- своєрідне  завершення  тривалого  й складного етапу роботи   науковців і самого  автора над  дослідженням прижиттєвої  іконографії Тараса Шевченка. Вічний як  народ: Сторінки  до  біографії  Т.Г.Шевченка: Навч.посіб/Автори-упорядники О.І.Руденко,Н.Б.Петренко. –К.:Либідь,1998. –272с.

Тема України, доля народу, біблійні  мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія великого поета і художника Т.Г.Шевченка  висвітлюється  в      книзі.

 

 

 

 

  

Касіян В.І.

Пророк. Літ.-мистец.кн/Іл .В.І.Касіяна;Літ.-мистец. есе Я.П.Гояна. –К.: Веселка, 2006.  –430 с.: Іл.

Сяйливе слово пророк дано назву новій  книзі, унікальній  в українсь кому книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше  в  Україні  відкривається скарбниця  народу- Шевченкіана  видатного  художника  академіка, першого  з  митців лауреата Шевченківської  премії  Василя  Касіяна, щедро  ілюстрований  літопис  життя і геніальної творчості Тараса Шевченка.

 

 

 

 

 

 

   

Національний музей Тараса Шевченка:/ Альбом / /Упоряд.:Т.Андрущенко, С.Гальченко. –К.: Мистецтво,2002. – 224с.:Іл.

Альбом  представляе значну частину мистецької  колекції Тараса  Шевченка  рукописи його  поезії  прижиттєві видання меморіальні речі, що зберігаються в   Національному музеї Тараса Шевченка.

 

 

 

 

Тарас Шевченко на шпальтах періодичних видань

 

 1. Баранов В. Шевченко і ми /В. Баранов// Літературна Україна. – 2009. – 21 трав.
 1. Біленко В. Тарас Шевченко: послання  до народу/ В. Біленко// Сільські вісті. – 2010. – 10 берез.
 1. Білецький Ф. Син кріпака чи онук козака? / Ф. Білецький// Сільські вісті. – 2012. – 10  берез.
 1. Вплив через віки// Голос України. – 2013. – 30 серп.
 1. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: Указ Президента України від 11.04.2012 р. № 257/2012 // Урядовий кур’єр. – 2012. – 18 квітня (№ 70).
 1. Про проведення парламентських слухань на тему "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" / Верховна Рада України // Голос України. – 2013. – 29 жовтня (№ 202). – С. 3.
 1. Про схвалення Концепції Державної цільової програми "Шевченківський дім": розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 968-р // Офіційний вісник України. – 2013. – № 98. – С. 31-33.
 1. Пухніченко В. Шеченкове слово в віках не старіє /В. Пухніченко// Життя Теофіпольщини.  –  2014. –  6 берез.
 1. Синьок Т. Шевченко в кінематографі і незалежна Україна: [200-річчя від дня народження Т. Шевченка]/  Т. Синьок //Літературна Україна. – 2012. – 9 серп.
 1. Тарасовими шляхами по  Київщині// Голос України. – 2013. –  30 серп.
 2. Тарасові верби: [легенда про Т.Г. Шевченка] // Шкільна бібліотека. – 2013. – №13-14.
 3. Чебан О. Художники Вінничини  пройшли Тарасовими шляхами/ О.  Чебан// Урядовий кур’єр. – 2013. – 22 серп.